Oamk
Malli: Transtech Oy

Yhteistyökumppanit

Käyttökohteita

UKI Arkkitehdit Oy

Caven käyttö rakennusten suunnittelussa on kestävän kehityksen mukaista. UKI Arkkitehdit on ollut alusta asti mukana laboratorion kehittämisessä.

”Koska mallin perspektiivi vastaa todellisuutta ja kertoo käytännön totuuden paremmin kuin pelkät mittaustulokset, voimme korjata mahdolliset ongelmakohdat jo etukäteen sen sijaan, että niitä korjattaisiin kalliisti vasta vuosien käytön jälkeen.”

Malli: UKI Arkkitehdit Oy Malli: Pöyry Finland Oy Malli: UKI Arkkitehdit Oy Malli: UKI Arkkitehdit Oy

Oulun kaupunki

Sanomalehti Kaleva kirjoitti 8.5. Oulun Hiukkavaaran kaupunginosan suunnittelutyöstä. Jutussa kerrottiin, että testiryhmä pääsi tutustumaan rakennussuunnitelmiin 3D-mallinnuksen avulla Oamkin 3D-virtuaalilaboratorio Cavessa tiistaina 7.5.

Kyseessä on kenties Suomen ensimmäinen tilaisuus, jossa joukko kaupunkilaisia pääsee arvioimaan uudella tavalla toteutettua kaavoituksen mallinnusta, arvioi kaavoitusarkkitehti Jere Klami Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista. Klami pitää 3D-mallinnusta mielenkiintoisena kaavoituksen työkaluna ja uskoo, että menetelmä tulee yleistymään kaikenlaisessa suunnittelussa.

– Se on kustannustehokas. Virheet voi kirjata ja muutokset tehdä ilmaiseksi, Klami toteaa Kalevan jutussa.

Cave_Kaleva_08052013 (PDF)

Hailuoto

Matkailua pyritään edistämään yhä useammin digitaalisen markkinoinnin keinoin. Yksi tapa erottua, on luoda kohteesta 3D-virtuaalimalli, jonka avulla kuluttajat voivat tutustua matkailukohteeseen ja sen yksityiskohtiin virtuaalimaailmassa.

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) toteutti yhteistyössä Stormbit Oy:n kanssa Hailuodon matkailukohteesta 3D-virtuaalimallin. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on Hailuodon matkailun edistäminen. Keskeisenä markkinointiviestinä on saaren luonto, eksotiikka, hiljaisuus, rauhallinen ympäristö ja meri – oikea tunnelma. Mallinnuksessa kesy Marjaniemen asukki Okki-lokki johdattaa kulkijaa pitkin Hailuodon maisemia.

Pilottituotannon tavoitteena on myös luoda toimiva palvelumalli, jolla lisätään maakunnan matkailukohteiden tunnettuutta ja kiinnostavuutta.

Hailuodosta tehty 3D-virtuaalimalli julkistettiin virtuaalilaboratoriossa 8.5.2013. Mallin voi myöhemmin ladata iPad -tablettiin AppStoresta tai tutustua siihen www-sivuilla joko osoitteessa http://www.oamk.fi/virma tai Hailuodon matkailun www-sivuilla osoitteessa www.hailuototourism.fi

Uutiset