Ouas

Oamkin 3D-virtuaalilaboratorio päivitetty BIM-aikaan

Published: 10 October 2015 at 14:38

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) 3D-virtuaalilaboratoriossa on kesän 2015 aikana tehty mittavat laitteisto- ja ohjelmistoinvestoinnit joiden seurauksena tilaa voidaan hyödyntää paremmin tietomallipohjaisessa rakennussuunnittelussa. Tehtyjen päivitysten ansiosta 3D-pohjaisia CAD-malleja ei tarvitse konvertoida, vaan niiden katselmointi tapahtuu suoraan suunnitteluohjelmiston kautta. Tämä varmistaa relevantin tiedon siirtymisen suunnittelijoilta suunnittelijoille sekä alentaa kustannuksia rakennuksen koko elinkaaren ajan ja tukee näin osaltaan kestävää kehitystä. Cavessa voidaan visualisoida ja esittää rakennettua ympäristöä kaksi- tai kolmeulotteisena. Tilaa voidaan käyttää sekä opetuksessa että tutkimustyössä. Caven ensisijaisena kohderyhmänä ovat rakennustekniikan toimijoiden tutkimus- ja kehityshankkeet, mutta tilaa on mahdollista hyödyntää myös kulttuurin ja matkailun aloilla.

Virtuaalilaboratorion käyttö rakennusten suunnittelussa on kestävän kehityksen mukaista. Malli vastaa todellisuutta ja kertoo käytännön totuuden paremmin kuin pelkät piirrustukset, joten mahdolliset ongelmakohdat voidaan korjata suunnitteluvaiheessa sen sijaan, että niitä korjattaisiin kalliisti vasta vuosien käytön jälkeen.

Oamk on aluevaikuttaja, joka tekee monipuolista yhteistyötä seudun yritysten ja yhteisöjen kanssa ennakoiden, tutkien ja reagoiden. Elokuussa 2015 päättynyt investointihanke, joka mahdollisti Caven rakentamisen, on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.

Cave sijaitsee Oulussa Kotkantien kampuksella, Oamkin Tekniikan yksikössä.

Lisätietoja

Janne Kumpuoja, laboratorioinsinööri, 050 317 4653, janne.kumpuoja#oamk.fi (korvaa # -> @)
cave.oamk.fi

Virhe: Dokumentinhallinta ei toimi itsenäisenä tiedostona.Dokumenttien haku epäonnistui (2)
News